Geslaagde sponsorloop CBS Tamim

Geslaagde sponsorloop CBS Tamim

Woensdagmiddag 22 maart hebben de kinderen van groep 5-8 van CBS Tamim een sponsorloop gehouden op de atletiekbaan van VAV in Veenendaal . Er deden meer dan 100 kinderen mee. De opbrengst is bestemd voor Hospice Berkenstein in Veenendaal.

In hospice Berkenstein wordt 24 uur per dag palliatief terminale zorg verleend. Deze zorg is een combinatie van zorg door getrainde vrijwilligers aangevuld door professionele zorg door huisarts en thuiszorgorganisatie. De vrijwilligers ondersteunen de familie en nemen, indien gewenst, een deel van de zorg van de familie over. Daarnaast vervullen zij de rol van gastvrouw/gastheer.

Centraal bij de verzorging in de hospice staan de persoonlijke wensen van de gast. Er wordt met respect rekening gehouden met de persoonlijke levensovertuiging van de gast. Onze financiële middelen komen voor een deel uit een subsidieregeling van de overheid. Voor een sluitende exploitatie van de stichting VPTZ Berkenstein zijn extra inkomsten nodig zoals sponsorgelden en giften. Verder organiseren we incidenteel acties om extra inkomsten te verwerven. Om de Hospice Berkenstein zelf ook te steunen, kan gebruik worden gemaakt van onderstaande knop om naar de website va de Hospice te gaan.

De sponsorloop is georganiseerd door Anne en Patricia. Hieronder staan een aantal foto’s die gemaakt zijn tijdens het evenement. De uiteindelijke opbrengst wordt na Pasen bekend gemaakt.

Namens Team274 HatchTech en natuurlijk Hospice Berkenstein willen we alle lopers en hun sponsoren van harte bedanken voor hun inzet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *